Flexparency neemt detacheerders werk uit handen

Samenwerken met Flexparency levert een detacheerder belangrijke voordelen op. Door al het werk bij online aanbiedingen uit handen te nemen, houdt de detacheerder veel meer tijd over om zijn accountmanagers optimaal in te zetten. Bovendien komen bankzitters sneller weer aan de slag. Zo maak je als detacheerder meer rendement.

Ontzorgen in aanbiedingen 

 “Zie ons als een verlengstuk van de bestaande salesorganisatie van de detacheerder”, zegt Frank van Dijk van Flexparency. Flexparency neemt de accountmanager bij het detacheringsbureau dagelijks werk uit handen. Werk dat die accountmanager niet graag doet en/of niet aan toekomt. Denk aan het aanbieden via de vele portalen. Als via een site of Dynamisch aankoopsysteem (DAS) een aanvraag wordt gepubliceerd kan je als detacheerder daarop aanbieden. Maar daarvoor moet je wel allerlei (digitale) paperassen doorspitten. Flexparency is er volledig op ingericht om voordrachten breed, gericht en optimaal te doen en zorgt ervoor dat alles goed en compleet wordt ingevuld en kent het jargon. En het systeem is zo ingericht dat Flexparency bij een passende aanvraag direct aan de slag gaat. Een kwartier na publicatie is bekend dat er een mogelijk goede match is en voor het eind van de dag ligt de aanbieding (via Flexparency of namens de detacheerder) bij de potentiële opdrachtgever.

En daardoor kan de accountmanager zich richten op het werk waar hij goed in is. Het maken van een voordracht vergt tijd en kennis van de functie(profielen). En de slagingskans via die openbare bronnen is een stuk lager dan wanneer de accountmanager zijn eigen klanten kan bezoeken en in zijn eigen netwerk kan zoeken. Een detacheringsbureau stuurt dus liever de accountmanager op pad in plaats van tijd steken in de administratieve rompslomp die het doen van aanbiedingen met zich meebrengt.
Daarmee houd een detacheringsorganisatie zijn rendement hoog. Want het is zonde van het geld als een dure accountmanager veel administratief werk zit te doen. En Flexparency rekent een marge van 5% (minimaal € 5,-); relatief weinig in een markt waar gemiddeld 10% of meer wordt gehanteerd als marge.

Bankzitters snel herplaatsen

Het aantal mensen bij detacheringsbureaus dat beschikbaar is voor een andere opdracht (bankzitters) neemt weer toe. Dat gaat natuurlijk ten koste van het rendement. Detacheerders willen deze bankzitters graag zo snel mogelijk weer bij een opdrachtgever plaatsen en weten daarbij Flexparency meer en meer te vinden. Flexparency kan namelijk haar brede netwerk en overzicht van alle online aanvragen inzetten.
“De belangrijkste reden voor detacheerders om voor hun bankzitters Flexparency in te schakelen is tijd”, legt Van Dijk uit. Detacheerders moeten zich kunnen richten op hun eigen klanten en hun eigen bronnen. Tijd die zij daarnaast moeten spenderen aan openbare bronnen gaat ten koste van de tijd die zij aan hun eigen, vaste klanten kunnen besteden. Maar zij willen ook niet de vele (openbare) aanvragen mislopen, dus doet Flexparency dat voor hen. Flexparency kan gedetacheerden die tijdelijk geen opdrachtgever hebben op alle online beschikbare aanvragen voorstellen.


Ook consultancy partijen die projecten voor opdrachtgevers draaien hebben vaak mensen beschikbaar waarvan zij een deel via detachering willen uitzetten. Die consultancy organisaties hebben lang niet altijd een eigen afdeling die de detachering verzorgt, dus doet Flexparency dat voor hen.

Overzicht alle portalen

“Om te komen tot de beste match, moet je alles kunnen zien”, stelt Van Dijk. Waar andere partijen zich richten op hun eigen aanvragen, kijkt Flexparency naar alle online aanvragen in de markt. Flexparency ziet alle online aanvragen voor opdrachten voorbij komen, via alle mogelijke kanalen, van MSP’s, brokers, marktplaatsen tot Dynamisch aankoopsystemen (DAS). Daarmee kan Flexparency ook detacheerders een volledig overzicht bieden van alle beschikbare opdrachten.

En, minstens zo belangrijk, Flexparency kent geen beperkingen door afspraken en contracten met bepaalde partijen. “Waar het ons om gaat is dat de kandidaat de juiste opdracht. Hoe en via wie is niet belangrijk. Ook als het uiteindelijk niet via ons gaat is dat geen probleem. Dan gebeurt dat wel een volgende keer.”  

Samenwerken met Flexparency levert een detacheerder belangrijke voordelen op. Door al het werk bij online aanbiedingen uit handen te nemen, houdt de detacheerder veel meer tijd over om zijn accountmanagers optimaal in te zetten. Bovendien komen bankzitters sneller weer aan de slag. Zo maak je als detacheerder meer rendement.

Laat ons helpen jouw beste opdracht te scoren.